procés de canvi

Acompanyament en qüestions de caràcter personal en relació al desig d’implementar canvis en la vida. Abordatge amb teràpia creativa.

procés de creació

Acompanyament en la recerca, exploració i rescat de contingut artístic per a la creació.

procés en grup

Acompanyament a grups i organitzacions des d'un abordatge psicocorporal enfocat a les seves necessitats i processos.