Cos i dansa per infants i joves està pensat com un pas més enllà després del curs de Llenguatge Corporal.

En aquest curs anual els infants i joves poden implicar-se en dinàmiques i consignes que demanen d'un despertar de la sensibilitat envers la dansa i la descoberta d'un cos perceptiu, amb activitats que demanen més concentració i dedicació.

Per apuntar-se al taller cal que la motivació de l'infant envers la dansa sigui exposada de manera clara. Actualment aquest taller es du a terme els dimarts de 16.45h a 18h a laGare.

cos i dansa infants.jpg

Llenguatge Corporal per infants és una iniciació a l'ús de l'expressió mitjançant tot el que desplega un cos: que pensa, sent, es mou, imagina, recorda i projecta.

L'infant reb materials i consignes per anar descobrint aquest llenguatge amb el qual s'adona que també pot explicar coses, de forma més simbòlica, concreta o abstracte. Creem tota mena d'assajos i descobertes entorn el moviment.

Actualment aquest taller s'imparteix de forma estable com a Activitat Complementària a l'escola ITACA de Manresa.

Un cop al mes, per infants més petits (4i5anys) es fa una sessió puntual a laGare. Per consultar dates poseu-vos en contacte.

llenguatge corporal peques.jpg

Dansem juntes és un espai pensat per la parella mare-fill/a - pare-fill/a per a la descoberta de la relació des del joc i el llenguatge corporal. Entra en joc la complicitat, la curiositat i la meravella de veure als adults en un rol diferent, la cura del fill/a d'una forma desenfadada i poder endur-se a casa idees per a jugar plegades sense necessitat de res més que temps, espai i ganes comunió.

Ballanadons és una activitat que dura al llarg del primer any del nadó. Es fa en grup i cal que hi hagi com a mínim quatre mares o pares interessades per obrir un grup.

Si sou un grup de mares i voleu trobar-vos una hora i mitja a la setmana poseu-vos en contacte i obrim l'espai.

ballemnadons.jpg

Aquest taller permet que un grup d'infants fácin una búsqueda creativa mitjançant el diàleg entre la dansa i la pintura. 

Pot anar enfocat a la recerca d'una mascota per a l'escola, la biblioteca... o bé plantejat per ser un espai d'exploració: del moviment del cos en l'espai al moviment que deixa el traç visible. 

 

 

Per conèixer horaris i tarifes poseu-vos en contacte directament.

Si esteu interessats en proposar l'activitat en un espai vostre demaneu la fitxa que inclou tota la informació.

 

Impartit per Miriam Cameros i Maria Ribera

diptico.jpg

Imagina i viu els contes apareix fruit de la recurrent demanda de joc simbòlic en els espais reservats a l'expressió i a la dansa.

Com a demanda de l'infant, que vol un acompanyament de l'adult durant el seu joc simbòlic, apareix aquesta proposta, que planteja un espai de joc teatral mitjançant els relats coneguts o les escenes quotidianes. També es planteja la possibilitat  de crear també les  històries i contes pròpies del grup, personatges i escenes per ells mateixos. Aquest taller es planteja de forma quinzenal o puntual.

Imagina i viu els contes

JOC SIMBOLIC MITJANCANT CONTES

(Activitat complementaria i extraescolar)

Aquesta extraescolar està pensada perquè l’infant pugui tenir un espai de joc simbòlic amb tots els recursos de l’expressió corporal i el relat de narratives infantils.

 

Què és el joc simbòlic?

És el joc que permet a l’infant imitar allò que representa (la vida quotidiana del món dels adults, els personatges d’un relat, etc). Amb la seva capacitat de representació, executa accions i regles bàsiques imaginàries, explora i reprodueix, desenvolupant el seu pensament creatiu.

És un aprenentatge que ajuda a l’infant a conèixer-se a si mateix i a l’entorn que l’envolta. Mitjançant el joc simbòlic l’infant pot canalitzar també tot un seguit de tensions i desitjos afectius; li serveix per liquidar conflictes i per compensar necessitats no satisfetes. Fa tot un procés de simbolització, on pot jugar els diferents rols que necessita.

 

Mijtjançant els contes?

No només volem utilitzar els relats infantils que tenim a l’abast, sobretot volem inventar-ne. A partir de situacions/context com a punt d’inici es desenvolupa un relat imaginat pel grup. Això vol dir que caldrà construir en directe el relat que s’estant vivint.

 

Posem un exemple, el relat podria partir de la situació/context següent: “...ens trobem enmig d’una gran selva. Nosaltres som els seus habitants, conjuntament amb els animals, els arbres i les plantes que hi habiten.” Aquesta situació portará al grup classe a desenvolupar la pauta que demana la situació/context i així podrem anar donant consignes sobre els acontei- xements que teixiran el relat o bé seràn els mateixos infants que anirán exposant allò que s’esdevé en la trama, resultat de la seva interacció i vivència.

Objectius i continguts:

  1. Conèixer i explorar les propies capacitats expresives.

  2. Valorar i respectar l’expressió pròpia i la dels altres.

  3. Fomentar l’ús de la creativitat, la imaginació i l’espontaneïtat en l’ámbit del moviment i de l’aproximació al teatre.

  4. Fomentar la imaginació, els processos de simbolització en un context adequat i protegit.

  5. Permetre un espai perquè la creativitat de l’infant aflori i sigui viscuda sense judicis ni errors.

  6. Enllaçar l’expressió corporal amb l’expressió oral i escrita o il·lustrada. Es donará un espai per integrar les vivències i el relat des del dibuix i la paraula.

 

Metologia:

S’en diu métode ocasional a aquell que aprofita la motivació i els aconteixements importants del medi, l’entorn i la circums- tància. Ja que aquesta extraescolar explora el món de l’expressió i la imaginació, volem tenir molt en compte allò que els in- fants porten a classe. Com se senten i què els mou. Tenim en compte els motius i les emocions que comparteixen en aquell moment.

Tenim molt en compte també la participació activa dels infants, de manera que nosaltres ens disposarem a facilitar, orientar i guiar a partir de la seva mostra d’interés. L’activitat s’adequa al grup, però no perd la direcció dels objectius. Combina activi- tats individuals, en grups reduits i amb tot el grup classe.

 

Edats:

Està pensada per educació infantil i primària dels 3 als 6 anys.

 

Horaris:

De dilluns a dijous de 16h a 19h (activitat tarda)
(Cal reservar la franja abans del juliol. Al setembre queden pocs horaris per adaptar-nos bé a la demanda de l’escola).

Es pot oferir com a taller puntual en una matinal escolar, adaptant la duració als interessos de l'escola.

pintura 2.png